1. Praxis med den svarta stenen

27 – Därefter beger man sig till den svarta stenen, vänder sig mot den och säger:

الله أكبر

”Allâh är större.”

Det har rapporterats autentiskt från Ibn ´Umar att han dessförinnan också sade:

بسم الله

”I Allâhs namn”

Det är emellertid en inbillning att säga att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det.

28 – Sedan rör man vid den med handen, kysser den och placerar pannan på den. Det har gjorts av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ´Umar och Ibn ´Abbâs1.

29 – Skulle det inte vara möjligt att kyssa den, rör han vid den med handen och kysser den istället.

30 – Skulle det inte vara möjligt att röra vid den, pekar han mot den.

31 – Detta skall utföras varje varv.

32 – Han skall inte trängas för att komma åt den. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”´Umar! Du är en stark man. Besvära inte den svage. Om du vill röra vid stenen, skall du göra det när det är fritt fram. Annars får du vända dig mot den och säga:

الله أكبر

”Allâh är större.”2

33 – Det ligger en stor förträfflighet i att vidröra den svarta stenen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen skall Allâh låta den svarta stenen uppstå. Den kommer att ha två ögon som den kommer att se med och en tunga som den kommer att tala med. Den kommer att vittna för den som rörde vid den med rätt.”

Han sade också:

”Vidröring av den svarta stenen och den jemenitiska hörnan stryker verkligen bort synder.” 3

Dessutom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den svarta stenen kommer från paradiset. Den var vitare än snö innan avgudadyrkarnas synder svärtade den.”4

1 Rapporterad av ash-Shâfi´î, Ahmad och andra. Hadîthen är stark, vilket jag har förklarat i ”al-Hadjdj al-Kabîr”.

2 Autentisk enligt at-Tirmidhî, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbân, al-Hâkim och adh-Dhahabî. Den nämns i den föregående källan.

3 at-Tirmidhî sade att den är god medan Ibn Hibbân, al-Hâkim och adh-Dhahabî sade att den är autentisk.

4 Autentisk enligt at-Tirmidhî och Ibn Khuzaymah.