1. Nycklarna till lyckan

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Jag ber Allâh den Givmilde, den väldiga tronens Herre, att ta hand om dig i de båda liven, välsigna dig var du än är och låta dig tacka när du får, härda när du prövas och be om förlåtelse när du syndar. De tre dragen är nycklarna till lyckan.

FÖRKLARING

I detta förord passar författaren (rahimahullâh) på att gagna och be för studenten. Det är en välvilja att be för studenten och samtidigt gagna honom. Studenten kommer tvivelsutan att bli lycklig om Allâh bönhör den bönen. Han (rahimahullâh) sade:

”… och låter dig tacka när du får, härda när du prövas och be om förlåtelse när du syndar. De tre dragen är nycklarna till lyckan.”

Om studenten månar om dessa tre drag så är hans lycka ett faktum.

Han tackar Allâh för Hans gåvor genom att efterleva Hans påbud och undvika Hans förbud.

Han ber Allâh om förlåtelse och ångrar sig inför Honom när han syndar. Så skall den troende vara: han tackar när han får, härdar när han prövas och ber om förlåtelse när han syndar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den troendes tillstånd är underligt. Hans tillstånd är alltid bra. Detta gäller däremot endast den troende. Om han upplever något gott, visar han tacksamhet, vilket är bra för honom. Och om han upplever något ont, härdar han, vilket är bra för honom.”1

Det är den troendes plikt. Han måste tacka Allâh när han har det bra och skönt som hälsa, sundhet, islam, barn, rikedom och annat. Han tackar Allâh genom att utföra Hans påbud och undvika Hans förbud. Det är tacksamhet. Han (ta´âlâ) sade:

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا

”Arbeta, ni män av Dâwûds hus, och var tacksamma!”2

Det vill säga, uppfyll Hans påbud, avstå från Hans förbud och se till att förvalta gåvorna lydigt gentemot Herren (subhânahu wa ta´âlâ).

I tid av prövningar som sjukdomar, omkomna barn eller anhöriga och dylikt, härdar han och räknar med belöning. Han skall inte bryta ihop – han skall härda. Han skall inte slå sig på kinderna, riva sönder kläderna eller uttala sig som på den hedniska tiden. Han skall inte säga fula saker. Han skall härda och ha tålamod.

Och när han har syndat ångrar han sig och ber om förlåtelse.

1Muslim (2999).

234:13