1. Nya apparater, samma kall

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hudjadj al-Qawiyyah ´alâ anna Wasâ’il-ad-Da´wah Tawqîfiyyah, sid. 5-6

Det talas mycket om kallelsens tillvägagångssätt och huruvida de ska vara baserade på Qur’ânen och Sunnah såtillvida att kallet inte får tillföras mer än det som har bekräftats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare, eller om det är upp till kallaren att avgöra vad som behövs tillföras för att nå ut på ett optimalt sätt dessa dagar. Då åsikten som gör gällande att kallets tillvägagångssätt ska vara baserat på Qur’ânen och Sunnah är den korrekta åsikt som stöds av föreskriftens bevis, har jag bett Allâh om hjälp för att skriva denna avhandling för att stödja sanningen och vilja skapelsen väl. Till hjälp av det har jag baserat mig på Qur’ânen, Sunnah och Salafs uttalanden. Däri har jag klargjort att moderna apparater och andra verktyg går inte emot kallets beroende av Qur’ânen och Sunnah, förutsatt att de nya apparaterna inte är förbjudna ur ett religiöst perspektiv. Jag har också förklarat att föreskrivna tillvägagångssätt räcker alldeles utmärkt för att sprida kallet på ett optimalt sätt och vis, oavsett tid och plats. Därtill har jag belyst att åsikten som säger att kallets tillvägagångssätt inte beror på Qur’ânen och Sunnah är en grund till vilseledande innovationer i religionen.