1. Nedstigningen via ´Uthmân ath-Thaqafîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 150

72 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Yûsuf (as-Sulamî) underrättade oss: Hadjdjâdj underrättade oss: Hammâd underrättade oss, från ´Alî bin Zayd, från al-Hasan, från ´Uthmân bin Abîl-´Âs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Varje natt ropar en utropare: ”Finns det någon som åkallar så att Jag må bönhöra honom? Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

1Ahmad (4/22).