1. Nedstigningen via ´Uqbah bin ´Âmirs rapportering

65 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdil-Malik al-Wâsitî underrättade oss: Abûl-Husayn Hârûn al-Khazzâz underrättade oss i form av att diktera sin bok inför oss: ´Alî bin al-Mubârak underrättade oss: Yahyâ bin Abî Kathîr underrättade oss: Hilâl bin Abî Maymûnah berättade för mig att ´Atâ’ bin Yasâr berättade för honom att ´Uqbah bin ´Âmir berättade för honom:

”Vi var med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade: ”När en tredjedel av natten har gått (eller så sade han ”När halva natten har gått”) stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Jag frågar ingen annan än Mig själv om Mina slavar. Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem är det som åkallar Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom?”

Abû Dja´far sade:

”Så dikterade Hârûn sin bok inför oss och nämnde ´Uqbah bin ´Âmir.”

Flera stycken, däribland Hishâm ad-Dastawâ’î, ´Abdur-Rahmân al-Awzâ´î och Abân al-´Attâr, rapporterade den från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Hilâl bin Abî Maymûnah, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Rifâ´ah bin ´Arâbah al-Djuhanî (radhiya Allâhu ´anh). Det är det bekräftade.