1. Nedstigningen via ´Amr bin ´Abasahs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 142

66 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr underrättade oss: Yazîd bin Hârûn, Yahyâ bin Abî Bukayr och ´Abdus-Samad bin an-Nu´mân underrättade oss: Djarîr bin ´Uthmân underrättade oss: Sulaymân bin ´Âmir underrättade oss, från ´Âmir bin ´Abasah som sade:

Jag kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Må jag offras för dig, Allâhs sändebud! Vet du något som inte jag vet och som gagnar mig och inte skadar dig? Vilken tid är det bäst att vara gudfruktig?” Han sade: ”´Amr bin ´Abasah! Du är den förste som ställer mig den frågan. Efter midnatt stiger Herren ned och förlåter alla frånsett avgudadyrkare. Och bönen är bevittnad fram till soluppgången.”