1. Nedstigningen via Abûd-Dardâ’s rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 151-152

73 – Abûl-Hasan ´Alî bin Muhammad bin Ahmad al-Misrî berättade för oss: Rawh bin al-Faradj Abûz-Zanâbi´ underrättade oss: Yahyâ bin Bukayr underrättade oss: al-Layth bin Sa´d underrättade oss: Ziyâd bin Muhammad berättade för mig, från Muhammad bin Ka´b al-Quradhî, från Fadhâlah bin ´Abdillâh al-Ansârî, från Abûd-Dardâ’, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh (´azza wa djall) stiger ned under tre återstående stunder av natten. I den första stunden öppnar Han skriften som ingen annan än Han har sett; Allâh raderar det Han vill och bibehåller det Han vill. I den andra stunden stiger Han ned till paradisets lustgårdar; det är Hans boning som inget öga har sett och inget hjärta har föreställt sig. Det är Hans boende där ingen människa bor med Honom frånsett tre målgrupper: profeterna, de sanningsenliga och martyrerna. Därefter säger Han: ”Tûbâ till den som stiger in i dig!” I den tredje stunden stiger Han, tillsammans med Sin ande och Sina änglar, ned till den nedersta himlen varvid den börjar skaka. Då säger Han till den: ”Vid Min makt! Res dig upp!” Sedan tittar Han på Sina slavar och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Finns det ingen som frågar Mig så att Jag må ge honom? Finns det ingen som tillber Mig så att Jag må bönhöra honom?” Sålunda säger Allâh (ta´âlâ):

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

”Läsningen i daggryningen sker inför vittnen.”1

Allâh och Hans änglar – dagsänglarna och nattänglarna – bevittnar den.”2

117:78

2Djâmi´-ul-Bayân (15/139) via al-Layth bin Sa´d.