1. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

52 – Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Yûsuf bin Mûsâ berättade för oss: Djarîr underrättade oss, från Mansûr, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr, från Abû Sa´îd och Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sinkar till dess att nattens första tredjedel har gått. Då stiger Han ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon ångerfull? Finns det någon som ber om förlåtelse? Finns det någon som åkallar?”1

1Muslim (172).