1. Något av det mest värdefulla som du kan lära dig

Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh

Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 7-8

Lov ske Allâh. Må hyllning och fred vara med Allâhs sändebud, hans ätt, hans följeslagare och alla som rättar sig efter honom.

Tvivelsutan varierar kunskaperna beroende på deras ämnen. Kunskap om monoteism – som är dogmatisk – med vilken man vet vilka majestätiska, fullkomliga och sköna egenskaper Allâh (´azza wa djall) besitter och vad Han ska dyrkas med och allt som tillkommer därtill av bekräftelse av allt som Allâh har uppenbarat för Sina sändebud – Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm – är den ädlaste av alla kunskaper. Med den håller sig hjärtan friska och brösten upplysta. Med den ser hjärtat på saker och ting med insikt. Såsom ögonen ser saker och ting och därigenom känner igen dem, ser även ett insiktsfullt hjärta saker och ting och känner igen dem på ett sätt som Allâh (´azza wa djall) älskar. Därför sade Han (´azza wa djall):

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

Detta är min väg: jag uppmanar med klarsyn och insikt att dyrka Allâh – jag och de som följer mig.”1

Hjärtats insikt motsvarar ögats syn.

Med det sagt, är Salafs – Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs – dogm något av det mest värdefulla som vi kan lära oss eftersom den medför de angivna fördelarna.

112:108