1. Månadscykelns innebörd och visheten bakom den

Månadscykeln är en blödning som drabbar kvinnan utan orsak och inträffar under bestämda perioder. Det är ett naturligt blod som inte beror på sjukdom, sår, missfall eller förlossning. I och med att det är naturligt, så beror det på kvinnans tillstånd, omgivning och miljö. Till följd därav varierar kvinnornas månadscyklar klart och tydligt.

Eftersom fostret klarar varken av att livnära sig på vanlig mat i magen eller förses med den via modern, så har Allâh (ta´âlâ) ordnat blodutsöndringar som förser fostret med näring utan att det behöver äta den eller smälta den. Detta näringsintag går via navelsträngen; blodet rinner in i fostrets ådror och förser det med näring. Väldig är Allâh, den bäste Skaparen! Det är visheten bakom månadscykeln. Således upphör den havande kvinnans månadscykel. Det är sällan en havande kvinna får sin månadscykel. Även den ammande kvinnan får sällan sin månadscykel och i synnerhet under amningens tidiga faser.