1. Låt oss tro en stund

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 44-45

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

20 – ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade för oss, från Sufyân, från Djâmi´ bin Shaddâd, från al-Aswad bin Hilâl som berättade att Mu´âdh bin Djabal sade till en man:

Sitt med oss och låt oss tro en stund.”

Det vill säga erinra oss Allâh.1

Detsamma betrodde Sufyân, al-Awzâ´î och Mâlik bin Anas. De ansåg att alla goda handlingar utökar ens islam, ty alla ansåg att goda handlingar tillhör islam. Deras bevis för det är Allâhs (ta´âlâ) beskrivning av de troende vid fem olika tillfällen i Qur’ânen, däribland:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً

De vilkas tro steg när de varnades att människorna hade dragits samman mot dem och att de skulle frukta dem…”2

وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا

Och att de som tror skall befästas i sin tro.”3

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ

Det är Han som har fyllt de troendes hjärtan med lugn och tillförsikt, så att deras tro skall växa sig allt starkare.”4

De två andra sammanhangen har redan tagits upp. Ahl-us-Sunnah rättar sig efter dessa verser och förstår dem i den bemärkelse att tron stiger av goda handlingar.

1Berättarkedjan är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor. Ibn Abî Shaybah återberättade den i ”Kitâb-ul-Îmân” (105) och (107) via al-A´mash, från Djâmi´.

23:173

374:31

448:4