1. Inför vandringen mellan Safâ och Marwah

47 – Efter det återvänder han för att gå mellan Safâ och Marwah. Då han kommer fram till Safâ läser han Hans (ta´âlâ) ord:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

”Safâ och Marwah hör till Allâhs symboler. Den som beger sig till Huset för att vallfärda eller utföra ´Umrah och då vill vandra fram och tillbaka mellan dem gör därför ingenting klandervärt. Och den som av fri vilja gör en god handling utöver vad plikten bjuder [skall finna att] Allâh är Allvetande och belönar litet med stort.”1

Sedan säger man:

”Vi börjar med det Allâh började med.”

48 – Vandringen inleds från Safâ. Det skall bestigas så att vallfärdaren kan se Ka´bah2.

49 – Härmed ställer han sig i riktning mot Ka´bah och säger:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ،يحيي و يميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

”Allâh är större. Allâh är större. Allâh är större. Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen medhjälpare har Han. Han besitter makt och lov. Han orsakar liv och död och Han har allt inom Sin makt. Det finns ingen sann gud utom Allâh allena. Han har uppfyllt Sitt löfte, hjälpt Sin slav och Själv besegrat de sammansvurna.”3

Det skall sägas tre gånger. Däremellan tillber han4.

1 2:158

2 Idag är det svårt att se Huset från Safâ, bortsett från enstaka platser varifrån det kan skymta genom några pelare. Den som klarar av att göra det har efterlevt Sunnah. Annars gör man så gott man kan.

3 I ”al-Adhkâr” tillägger an-Nawawî:

لا إله إلا الله و لا نعبد إلا إياه

”Det finns ingen sann gud utom Allâh. Vi dyrkar ingen annan än Honom.”

Jag har inte sett detta tillägg hos Muslim eller någon annan som har rapporterat Djâbirs långa hadîth, till skillnad från vad dess kommentator sade:

”Rapporterad av Muslim och…”

4 Det vill säga mellan dessa böner. Även om det är tillåtet att be alla möjliga böner för de båda livens bästa, är det bäst att be det som antingen har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller också från Salaf.