1. ´Îd-bönens plats

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Salât-ul-´Îdayn, sid. 3-4

Lov och pris tillkommer Allâh allena. Må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad, hans ätt, hans följeslagare och alla som håller fast vid hans vägledning och beträder hans väg fram till Domedagen.

Dagens avhandling bekräftar att det är Sunnah att be ´Îd-bön på böneplats (مصلى) utanför staden. Meningen var att göra avhandlingen till en allomfattande bok som behandlar domarna kring ´Îd-bönerna i stil med avhandlingen ”Salât-ut-Tarâwîh”. Men på grund av tidsbrist – det är bara några dagar kvar till ´Îd-ul-Fitr – blir jag tvungen att fatta mig kort. Dock hoppas jag att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) underlättar för mig att inom kort ge ut en allomfattande bok i ämnet. Också hoppas jag att folk bemöter denna min bok väl och ber för mig så att deras böner blir till min fördel:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

”Den Dag då varken rikedom eller söner skall vara till gagn frånsett den som stiger fram inför Allâh med rent hjärta.”1

1 26:88-89