1. Hur ser vår profets stamträd ur från hans faders sida?

Fråga 1: Hur ser vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stamträd ur från hans faders sida?

Svar: Han heter Muhammad, son till ´Abdullâh, son till ´Abdul-Muttalib, son till Hâshim, son ´Abdu Manâf, son till Qusayy, son till Kilâb, son till Murrah, son till Ka´b, son till Lu’ayy, son till Ghâlib, son till Fihr, son till Mâlik, son till an-Nadhr, son till Kinânah, son till Khuzaymah, son till Madrakah, son till Ilyâs, son till Madharr, son till Nazâr, son till Ma´ad, son till ´Adnân som tillhör avkomman från Ismâ´îl, son till Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).