1. Hadîth ”Var upprätta…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (197)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/198)

197 – Thawbân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Var upprätta fastän ni inte klarar av allt. Vet att bönen är er bästa handling. Ingen annan än en troende slår vakt om tvagningen.”1

1Autentisk via andra.