1. Hadîth ”Vad bra att mitt samfund gnuggar (المتخللون)…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (216)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/205)

216 – Abû Ayyûb al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vad bra att mitt samfund gnuggar (المتخللون)1…”2

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” och Imâm Ahmad, bådadera en kortfattad version från Abû Ayyûb och ´Atâ’.

217 – at-Tabarânî rapporterade den också i ”al-Mu´djam al-Awsat” via Anas. Alla vägar roterar kring Wâsil bin ´Abdir-Rahmân ar-Ruqâshî som var pålitlig enligt Shu´bah och andra3.

1I ”an-Nihâyah” står det:

”Gnuggning syftar på att rensa tänderna och gnugga skägget och mellan fingrarna och tårna.”

2God via andra.

3Det är inte alls Wâsil bin ´Abdir-Rahmân ar-Ruqâshî som nämns här utan Wâsil bin as-Sâ’ib ar-Ruqâshî – och han är enhälligt svag. Därtill saknas han i berättarkedjan till Anas hadîth, som för övrigt utgör ett bra intyg till den.