1. Hadîth ”Under tiden som Mûsâ stod…”

134 – Ubayy bin Ka´b (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Under tiden som Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och predikade för israeliterna blev han frågad: ”Vem är den kunnigaste människan?” Han svarade: ”Jag är den kunnigaste.” I och med att han inte refererade den kunskapen till Allâh förebrådde Han honom och uppenbarade för honom: ”Min slav som befinner sig där de två haven möts är kunnigare än du.” Han sade: ”Herre! Hur tar jag mig till honom?” Det sades till honom: ”Ta med dig en fisk i en korg. Där du förlorar den finns han…”

Utan tillgång till båt började de vandra längs kusten. Under tiden passerades de av en båt varvid de bad besättningen att låta dem gå ombord. De kände igen Khadhir och lät dem gå ombord utan betalning. En sparv landade på båtkanten och pickade en två gånger i havet. Khadhîr sade: ”Mûsâ! Min och din kunskap jämfört med Allâhs kunskap är inte mer än sparvens pickning i havet.”

I en annan rapportering heter det:

”Medan Mûsâ gick bland israeliterna sade en man till honom: ”Känner du någon som är kunnigare än du?” Mûsâ svarade: ”Nej.” Då uppenbarade Allâh för Mûsâ: ”Jo, Vår slav Khadhir.” Då frågade Mûsâ om vägen till honom.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra.

1Autentisk.