1. Hadîth “Två Raka´ât innan Fadjr är bättre…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (581)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/379)

571 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Två Raka´ât innan Fadjr är bättre än hela världen och allt vad den rymmer1.”2

Rapporterad av Muslim och at-Tirmidhî. Muslim rapporterade också:

“Jag älskar dem mer än hela världen.”

1Det vill säga av dess njutningar.

2Autentisk.