1. Hadîth ”Två personer som sitter och defekerar…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (155)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/175)

155 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Två personer som sitter och defekerar ska inte1 hålla hemliga samtal där båda tittar på varandras blygder. Allâh avskyr sådant.”2

Rapporterad av Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah som står för formuleringen och Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”. Den sistnämndes formulering är lik Abû Dâwûds där Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Två män ska inte samtala med varandra medan de defekerar utomhus och avtäcker sina blygder. Allâh avskyr sådant.”

1Dementin här åsyftar förbud.

2Autentisk via andra.