1. Hadîth ”Till den troendes handlingar och belöningar…”

112 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Till den troendes handlingar och belöningar som följer med honom efter hans död hör kunskapen som han lärde och spred, den rättfärdige sonen som han lämnade efter sig, Mushaf som han lämnade efter sig i arv, moskén som han byggde, vandrarhemmet som han byggde till resenären, kanalen som han grävde eller välgörenheten från hans egendom som han skänkte medan han var frisk och levande – de följer med honom efter hans död.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah med en god berättarkedja, al-Bayhaqî och liknande av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”.

1God.