1. Hadîth ”Tanken slog mig att utse en man som ber med människorna…”

724 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till människor som inte kom till fredagsbönen:

”Tanken slog mig att utse en man som ber med människorna medan jag bränner ned husen som ägs av folk som inte kommer till fredagsbönen.”1

Rapporterad av Muslim och al-Hâkim med en berättarkedja som är i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor2.

1Autentisk.

2Det kan diskuteras, vilket jag har klargjort i originalet.