1. Hadith ”Religionen är välvilja…”

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Minhah ar-Rabbâniyyah fî Sharh-il-Arba´în an-Nawawiyyah, ss. 120-121

Abû Ruqayyah Tamîm bin Aws ad-Dârî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Religionen är välvilja.” De sade: ”Mot vem, Allâhs Sändebud?” Han sade: ”Mot Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och deras lekmän.”1

FÖRKLARING

I en annan formulering upprepade Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den frasen tre gånger och sade:

Religionen är välvilja. Religionen är välvilja. Religionen är välvilja.”2

Att religionen är välvilja betyder att den är ren. En välvillig person är ren och fuskar inte. Sådär är också islam. Islam är rent på allt osant, bedrägeri, list, fusk och svek. Islam är en ren och pur religion. På samma sätt ska muslimen eftersträva ett yttre som ett inre och se till att vara ren och sakna dåliga karaktärer, svek, bedrägeri och annat. Det är inte från religionen att fuska, bedra, lista eller ha ett inre som skiljer sig från ens yttre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begränsade religionen vid välvilja, vilket betyder att inget annat tillhör religionen.

1Muslim (55).

2Ahmad (2/687).