1. Hadîth ”Om människorna hade vetat vad som finns i bönekallet…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (231)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/212)

231 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om människorna hade vetat vad som finns i bönekallet och den första raden och bara kunnat ta sig dit via lottning, skulle de dragit lott. Om de hade vetat vad som finns i tidig avgång till bön, skulle de skyndat dit. Om de hade vetat vad som finns i natten och morgonen, skulle de kommit dit om så krypande.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

1Autentisk.