1. Hadîth ”När profeten begravde två av Uhuds stupade män…”

97 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att:

”När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begravde två av Uhuds stupade män i samma grav sade han: ”Vem av dem kunde mest av Qur’ânen?” Då han fick reda på vem som kunde mest lade han in denne först i fickan.”1

Rapporterad av al-Bukhârî.

1Autentisk.