1. Hadîth ”Medan jag sov kom två män till mig…”

1005 – Abû Umâmah al-Bâhilî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Medan jag sov kom två män till mig och tog tag i min vardera överarmar. De förde mig till ett ojämnt berg och sade: ”Gå upp.” Jag sade: ”Det klarar jag inte av.” De sade: ”Vi skall hjälpa dig.” Jag gick upp. När jag hade bestigit berget hörde jag höga skrik. Jag sade: ”Vad är det för skrik?” De sade: ”Det är Eldens invånare som skäller.” Jag gick vidare och kom till ett folk som hängde i sina knäveck. Deras mungipor var sönderslitna och blödande. Jag sade: ”Vilka är dessa?” De sade: ”De som bröt fastan innan den var över1.”2

Rapporterad av Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i deras respektive ”as-Sahîh”.

1Det vill säga innan solnedgången och inte innan böneutropet, vilket vissa ignoranter tror. Till följd därav fördömer de dem som bryter fastan så fort solen går ned och därmed följer autentisk Sunnah och skiljer sig från Shî´ah. De kräver att de fastar till böneutropet ehuru det lyder tio minuter senare i vissa islamiska länder. Ty de kallar utmed astronomiska uträkningar och inte utmed ögats syn. Tiderna varierar förvisso från kommun till kommun, från stad till stad och till och med från stadsdel till stadsdel. I vissa länder har jag upplevt hur böneutropet lyder medan solen fortfarande är uppe.

2Autentisk.