1. Hadîth ”Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd…”

1073 – Sahl bin Sa´d berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och an-Nasâ’î.

1Autentisk.