1. Hadîth ”Jag befaller er att frukta Allâh…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (37)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/123)

37 – al-´Irbâdh bin Sâriyah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav oss ett tal som skrämde hjärtan och tårade ögon. Vi sade: ”Allâhs sändebud! Det verkar vara ett avskedstal, så befall oss.” Han sade: ”Jag befaller er att frukta Allâh, och att lyssna och lyda ehuru en slav skulle regera er. Den av er som lever längre kommer att se många olikheter. Se därför till att hålla fast vid min Sunnah och de renläriga och vägledda kalifernas Sunnah. Bit tag i den med era kindtänder. Och jag varnar er för nyheter, ty varje innovation är villfarelse.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”. at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Bit tag i dem med era kindtänder” betyder att ni ska eftersträva, efterleva och måna om Sunnah, liksom personen som biter tag i något med sina kindtänder utav rädsla för att förlora och mista det.

Det har också sagts att tänderna (النواجذ) åsyftar huggtänder.

1Autentisk.