1. Hadîth ”Ingen av er tvår sig korrekt och säger därefter…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (224)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/208-209)

224 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er tvår sig korrekt och säger därefter:

أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورَسولُه

”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Allâhs slav och sändebud.”

utan att paradisets åtta portar öppnas åt honom. Han får gå igenom vilken han än vill av dem.”1

Rapporterad av Muslim. Hos Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah heter det:

”Ingen av er tvår sig väl…”2

Liksom Abû Dâwûd rapporterade även at-Tirmidhî den med tillägget:

اللَّهمَّ اجعَلْني مِن التَّوَّابِينَ، واجعَلْني مِن المُتطهِّرِينَ

”Allâh! Låt mig tillhöra dem som ständigt ångrar sig, och låt mig tillhöra dem som renar sig.”3

Det har dock kritiserats.

1Autentisk.

2Hos Abû Dâwûd står det också:

”Därefter tittar han upp mot himlen och säger…”

I berättarkedjan finns en anonym man, vilket innebär att tillägget är svagt och motstridigt – det är alltså inte autentiskt.

3God.