1. Hadîth ”Frukostera innan fastan…”

1063 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukostera innan fastan1. Frukosten innan fastan består av välsignelse.”2

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah.

1De lärda är enade om att frukosten innan fastan är rekommenderad och inte obligatorisk. Dess välsignelse är uppenbar. Den ger kraft och energi till fastan och motiverar därmed till fortsatt fasta på grund av lindrigare besvär. Även andra förklaringar har getts och Allâhs vet bättre.

2Autentisk.