1. Hadîth ”En svart kvinna brukade sopa moskén…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (276)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/230)

276 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En svart kvinna brukade sopa moskén. Efter några dagar märkte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att hon saknades och frågade efter henne. Det sades att hon hade dött. Då sade han: ”Varför upplyste ni inte mig?” Därefter gick han till hennes grav och bad över henne.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och Ibn Mâdjah med en autentisk berättarkedja. Han står dessutom för formuleringen. Hos Ibn Khuzaymah står det:

En kvinna brukade sopa trasor och pinnar i moskén.”2

1Autentisk.

2God.