1. Hadîth ”En dag när Allâhs sändebud stod och predikade…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (280)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/232)

280 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”En dag när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och predikade, såg han en slemloska i moskén i riktning mot Qiblah. Han blev arg på människorna och skrapade bort den. Jag har för mig att han kallade på saffran som han tillsatte den. Han sade: ”Allâh (´azza wa djall) är framför den av er som ber. Spotta därför inte framför er.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och Abû Dâwûd som står för formuleringen.

1Autentisk.