1. Hadîth “Det finns inte en muslimsk slav som ber…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (579)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/377)

579 – Umm Habîbah Ramlah bint Abî Sufyân (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det finns inte en muslimsk slav som ber för Allâh (ta´âlâ) tolv frivilliga – och inte obligatoriska1 – Raka´ât varje dag utan att Allâh (ta´âlâ) bygger ett hus till honom i paradiset eller att det byggs till honom ett hus i paradiset.”2

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och at-Tirmidhî som adderade:

“Fyra innan Dhuhr, två efteråt, två efter Maghrib, två efter ´Ishâ’ och två innan morgonbönen.”

1Detta är en understrykning så att inget missförstånd uppstår. Vid behov är det helt korrekt att påpeka.

2Autentisk.