1. Hadith ”Det är en månad som människorna försummar…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (1022)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/595)

1022 – Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Jag sade: ”Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)! Jag har inte sett dig fasta någon månad som Sha´bân.” Han sade: ”Det är en månad som människorna försummar, mellan Radjab och Ramadhân. Under den månaden lyfts handlingarna upp till världarnas Herre. Jag vill att mina handlingar lyfts upp medan jag fastar.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î.

1God.