1. Hadîth ”Den som tror på Allâh och Sista dagen…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (164)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/180)

164 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tror på Allâh och Sista dagen ska inte inträda ett badhus utan höftskynke. Den som tror på Allâh och Sista dagen ska inte låta sin hustru inträda i ett badhus.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î, at-Tirmidhî som sade att den är god och al-Hâkim som sade:

”Autentisk enligt Muslims villkor.”

1Autentisk via andra.