1. Hadîth ”Den som tar en väg för att söka kunskap…”

84 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”1

Rapporterad av Muslim och andra.

1Autentisk.