1. Hadîth ”Den som slår vakt om fyra Raka´ât innan Dhuhr…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (584)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/380)

584 – Umm Habîbah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som slår vakt om fyra Raka´ât innan Dhuhr och fyra Raka´ât efteråt, förbjuder Allâh för Elden.”1

Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och at-Tirmidhî via al-Qâsim Abû ´Abdir-Rahmân, Umm Umâmahs följeslagare, från ´Anbasah bin Abî Sufyân, från Umm Habîbah. at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god, autentisk och främmande. al-Qâsim är son till ´Abdur-Rahmân och har tillnamnet Abû ´Abdir-Rahmân. Han är levantiner och pålitlig.”

1God och autentisk.