1. Hadîth ”Den som lär sig kunskap…”

105 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som lär sig kunskap som uppnås för Allâhs (ta´âlâ) ansiktes sak i syftning på att anskaffa sig något jordiskt, skall inte få känna doften av paradiset på Domedagen.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim som sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

1Autentisk via andra.