1. Hadîth ”Den som innoverar något obehörigt…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (49)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/128)

49 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och Abû Dâwûd som står för följande formulering:

Den som gör en sak som inte överensstämmer med vår sak är avvisad.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah. Hos Muslim står det:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”

1Autentisk.