1. Hadîth ”Den som bryter den fastandes fasta…”

1078 – Zayd bin Khâlid al-Djuhanî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som bryter den fastandes fasta får lika stor belöning som han utan att den fastandes belöning reduceras någonting.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i sina respektive ”as-Sahîh”. at-Tirmidhî sade:

Hadîthen är god och autentisk.”

Hos Ibn Khuzaymah och an-Nasâ’î står det:

Den som förbereder en krigare eller vallfärdare eller ser efter hans familj eller bryter den fastandes fasta får lika stor belöning som de utan att deras belöning reduceras någonting.”2

1Autentisk.

2Autentisk.