1. Hadîth “Den som ber under Ödets natt med tro och hopp…”

992 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som ber under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Den som fastar Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah kortfattad. Hos an-Nasâ’î står det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Den som ber under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”2

al-Khattâbî sade:

”Tro och hopp innebär avsikt och beslutsamhet. Han skall fasta med bekräftelse och önskan om belöning, med nöje och inte motvilligt. Han skall inte besväras av fastan eller tycka att dagarna är långa. Istället skall han nyttja de långa dagarna till den enorma belöningen.”

al-Baghawî sade:

”Hopp innebär att eftersträva Allâhs (ta´âlâ) ansikte och belöning.”

1Autentisk.

2Autentisk.