1. Hadîth ”Den som avstår från dispyt och har fel…”

Publicerad: 19.10.02

Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (138)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/168)

138 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som avstår från dispyt och har fel, får ett hus byggt i paradisets utkant. Den som avstår från dispyt och har rätt, får ett hus byggt i dess mitt. Den som förbättrar sin karaktär får ett hus byggt i dess högsta del.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî som står för formuleringen, Ibn Mâdjah och al-Bayhaqî. at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god.”

1God via andra.