1. Hadîth ”De höll sig vakna mellan Maghrib och ´Ishâ’…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (589)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/382)

589 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade om Hans (ta´âlâ) ord:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

”De som avstår från sömn.”1

”Den uppenbarades i samband med väntning på bönen som kallas ”´Atamah”.”2

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god, autentisk och främmande.”

Hos Abû Dâwûd heter det:

”De höll sig vakna mellan Maghrib och ´Ishâ’ och bad.”3

al-Hasan4 sade:

”Den handlar om nattbön.”

132:16

2Autentisk.

3Autentisk.

4Det vill säga al-Hasan al-Basrî.