1. Hadîth ”De är de trotsiga…”

1053 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Under Erövringens år begav sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Makkah i Ramadhân. Folket fastade. När han kom fram till Kurâ´-ul-Ghamîm bad han om ett kärl vatten. Han lyfte upp det så att människorna tittade på honom och drack. Efter det fick han reda på att vissa fortsatte fasta varpå han sade: ”De är de trotsiga. De är de trotsiga.”1

I en annan rapportering står det:

”Det sades till honom: ”Vissa människor besväras av fastan och väntar bara på vad du skall göra.” Följaktligen bad han om ett kärl vatten efter ´Asr.”

Rapporterad av Muslim.

1Autentisk.