1. Hadîth ”Bilâl! Underrätta mig om din handling…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (226)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/210)

226 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Bilâl:

”Bilâl! Underrätta mig om din handling som du hoppas mest på i islam. Jag hörde nämligen dina fotsteg i paradiset.” Han sade: ”Den handling som jag hoppas mest på är att jag aldrig renar mig, oavsett tidpunkt på dygnet, utan att jag därefter också ber det som har bestämts att jag ska be.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

1Autentisk.