1. Hadîth ”Änglarna närmar sig inte tre personer…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (173)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/184)

173 – ´Ammâr bin Yâsir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna närmar sig inte tre personer: den otrognes kadaver, mannen som är genomsyrad i saffranhaltig parfym och den sexuellt orene tills han tvår sig.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd via al-Hasan bin Abîl-Hasan, från ´Ammâr, som han dock inte hörde någonting av2.

De angivna änglarna är de som stiger ned med nåd och välsignelse, inte de som skriver ned ens handlingar; de överger aldrig människan. Därtill sägs det att hadîthen handlar om den person som oskäligt sinkar badet eller har möjlighet att två sig men inte gör det. Det har också sagts att hadîthen åsyftar den person som vanligtvis låter bli att bada på grund av försummelse och lathet.

1God via andra.

2Den återberättas dock från två andra intygande håll.