1. Hadîth ”Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta…”

1079 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah som står för:

… om han inte lämnar lögn, synder och handlingar utmed dem.”2

Det är också en av an-Nasâ’îs rapporteringar.

1Autentisk.

2Autentisk.