1. Hadîth ”Akta er för de två förbannade…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (145)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/171)

145 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Akta er för de två förbannade.” De sade: ”Vilka är de två förbannade, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Han som utför naturligt behov på människors vägar eller i deras skuggor.”1

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd och andra.

De är förbannade eftersom de förbannas och förtalas till följd av sina handlingar.

1Autentisk.