1. Grunden till den obligatoriska dogmen

´Abdûs bin Mâlik al-´Attâr (rahimahullâh) sade: Jag hörde Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (radhiya Allâhu ´anh) säga:

”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem…”

FÖRKLARING

Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre. Må Allâh hylla och sända fred över vår profeten Muhammad, hans ätt och alla hans följeslagare.

Dessa ord som tillskrivs Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) klargör hans sanna dogm och kall till dogmen som varje muslimsk man och kvinna måste bekänna. Han (rahimahullâh) nämnde att grunden till den obligatoriska dogmen ligger i fasthållningen vid Salafs metodik. Studenterna vet att Salafs dogm handlar om att bekänna och efterleva Qur’ânen och Sunnah och alla deras föreskrivna domar, påbud och förbud och klargöranden av det lovliga och olovliga.

När det kommer till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) namn och egenskaper, så bekräftar de dem på ett sätt som tillkommer Allâhs väldighet och majestät, liksom de nämns i Qur’ânen, Sunnah och Salafs (rahimahumullâh) förklaringar.

Inom alla andra teoretiska och praktiska frågor rättar de sig efter sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som lärde sina följeslagare. De förkunnade kunskapen till efterföljarna som i sin tur förkunnade den till de efterkommande. Så har kunskapen förvarats, från ett rättfärdigt hjärta till ett annat, fram till skrivande stund.

Det viktigaste som Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah månar om är kunskapen om Allâhs namn och egenskaper och den praktiska metodiken som praktiserades av deras förfäder.

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”… och rätta sig efter dem…”

I själva verket är det Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som de följer. Ty de samtalade med vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och mottog av honom den upplysta uppenbarelsen i Allâhs (´azza wa djall) skrift och förklaring av dess betydelser samt hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och förklaring av dess betydelser – inom samtliga teoretiska frågor och påbud och förbud som islam har kommit med och förpliktigat människorna.

Fasthållning vid dem är alltså fasthållning vid Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom de ändrade inte något av det som de hade hört. De förstod det, praktiserade det och lärde ut det. Rättfärdiga människor lärde sig av dem, precis som det står i rapporteringen:

”Denna kunskap mottages av varje generations rättfärdiga; de skyddar den mot ignoranternas förvanskningar, lögnarnas antaganden och innovatörernas innovationer.”