1. Godhet mot föräldrar

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/7-8)

Kapitel om Hans (ta´âlâ) ord:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

”VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar.”1

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

1 – Abûl-Walîd berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: al-Walîd bin al-´Ayzâr underrättade mig: Jag hörde Abû ´Amr ash-Shaybânî säga: Jag hörde ägaren till det huset – han pekade mot ´Abdullâhs hus – säga:

”Jag frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vilken handling Allâh (´azza wa djall) älskar mest. Han svarade: ”Bön i dess tid.” Jag sade: ”Vilken därefter?” Han sade: ”Tillgivenhet till föräldrarna.” Jag sade: ”Vilken därefter?” Han sade: ”Kamp för Allâhs sak.” Om jag hade fortsatt fråga hade han fortsatt svara.”

FÖRKLARING

´Abdullâh är ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh). Den monoteist som har korrekt dogm och slår vakt om de tre handlingarna i hadîthen har uppnått allt gott.

1 – Bön i dess tid. Den bästa handlingen är bön i dess tid. Bönen åsyftar bön bestående av pelare, villkor, plikter och tillvägagångssätt enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be liksom ni har sett mig be.”2

Bön i tid är alltså den bästa handlingen. I vissa formuleringar står det:

”Bön i dess första tid.”

2 – Tillgivenhet till föräldrar. Detta är en skyldighet och plikt som alla barn, oavsett kön, måste efterleva så gott de kan. Barn måste lyda sina föräldrar inom det som är rätt och se till att inte besvära dem. Inte sällan säger Allâh i Qur’ânen:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

”DYRKA ALLÂH och avguda ingenting, vad det än kan vara, med Honom. Och visa godhet mot era föräldrar.”3

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

”VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar.”4

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

”Vi har anbefallt människan godhet mot hennes föräldrar; modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, och ammat det under två år.”5

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde tillgivenhet till föräldrar, såg allvarligt på frågan och prioriterade den framför kamp på slagfältet. ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hopp om att få kämpa. Han sade: ”Lever dina föräldrar?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Kämpa hos dem då.”6

Sett till dess väldiga vikt och plikt, prioriterade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillgivenhet till föräldrar framför kamp för Allâhs sak.

3 – Kamp för Allâhs sak. Först och främst ska var och en kämpa mot sig själv så att han kan uppfylla Allâhs påbud och undvika Hans förbud., lära sig Hans religion, efterleva den och kalla till den. Kamp i form av krig sker bara under muslimsk ledning på en muslimsk ledares uppmaning för att Allâhs ord ska råda och alla muslimer befrias från orättvisa och förtryck.

146:15

2al-Bukhârî (631).

34:36

446:15

531:14

6al-Bukhârî (3004) och (5972) och Muslim (2549).