1. Fyrtio hadither om Allâhs egenskaper

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 29-30

Lov ske Allâh, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare, den Ene, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.

Allâh ske lov och pris, som inte har en son och i Vars herravälde ingen har del och som inte skyddas av någon jordisk lumpenhet.

Lov och pris tillkommer Allâh, den Höge, den Store, som saknar like, den Hörande och den Seende, Vars höga egenskaper är olika skapelsernas egenskaper om de så skulle ha gemensamma namn.

Lov ske Allâh som alltid har varit beskriven med Sina höga egenskaper, och namngiven med Sina vackra namn. Fri från brister är din Herre, maktens Herre, fjärran från vad de – både de som liknar och de som förnekar – beskriver och säger. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Väldig vare Allâh, världarnas Herre!

Må Allâh hylla vår mästare Muhammad, den olärde profeten, hans ätt och hans följeslagare fram till Domedagen.

Härmed kommer jag att – om Allâh vill – skriva denna bok som ska innehålla fyrtio hadither relaterade till Allâhs (´azza wa djall) egenskaper, ackompanjerade med relevanta citat från Salaf. Allâh är den som vägleder till det som Han älskar och behagas av. Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh.